Opgroeien. Soms gaat alles vanzelf, soms loopt het stroef. Als kinderen, jongeren en hun omgeving het moeilijk hebben, kunnen ze beroep doen op jeugdhulp. Dat gaat van advies en ondersteuning tot begeleiding, opvang of hulp. Oplossingen op maat die je samen vindt, werken het best.

Peep 1

Organisatie voor bijzondere jeugdzorg

Een organisatie voor bijzondere jeugdzorg biedt allerlei begeleiding voor kinderen en jongeren in verontrustende opvoedingssituaties: begeleiding in een kleine wooneenheid, dagbegeleiding in groep, contextbegeleiding, ondersteunende begeleiding en (kortdurend) (crisis)verblijf.

Onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum

Een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum (OOOC) onderzoekt welke hulp het best past voor kinderen, jongeren en hun gezinnen waar de opvoeding om verschillende redenen moeilijk loopt. Aan het eind van het onderzoek formuleert het OOOC een advies en geeft het handvaten voor verdere hulpverlening.

Centrum voor integrale gezinszorg

Een centrum voor integrale gezinszorg (CIG) biedt hulp aan gezinnen en (aanstaande) ouders met ernstige opvoedingsproblemen, waarbij de begeleiding zich richt op het gezin als geheel. De hulpverlening omvat intensieve opvoedingshulp en gezinszorg. De CIG hebben ook een specifiek begeleidingsaanbod voor tienerouders.

Observatie en behandelcentrum

Een observatie- en behandelcentrum (OBC) biedt hulp aan kinderen, jongeren en hun omgeving wanneer hun ontwikkeling vastloopt door een complex samenspel van individuele en sociale factoren. In een OBC kan je terecht voor diagnostiek, behandeling en verblijf. Een interprofessioneel team brengt samen met de kinderen, jongeren en hun context in kaart wat er aan de hand is, en gaat samen met hen op zoek hoe er terug groei en ontwikkeling op gang kan worden gebracht.

Centrum voor ernstige gedrags- en emotionele stoornissen

Een centrum voor ernstige gedrags- en emotionele stoornissen (GES+) biedt aangepaste opvang en begeleiding aan jongeren met ernstige gedragsproblemen en emotionele problemen, die tot uiting komen in specifieke gedragskenmerken. Deze organisaties bieden een veilige leefomgeving in aangepaste infrastructuur waarin jongeren (opnieuw) tot ontwikkeling kunnen komen.

Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning

Een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG) zorgt voor de pedagogische begeleiding van aanstaande ouders en ouders met jonge kinderen (0-12 jaar) die te maken hebben met opvoedingsnoden of gezinsproblemen in relatie tot het kind. Wanneer het opvoedingsgebeuren voor ouder en/of kind dreigt vast te lopen, biedt een tijdelijk (residentieel) hulpaanbod voldoende perspectief op verandering.

Peep 3

Bekijk organisaties jeugdhulp voor

Op zoek naar een ander soort zorg of ondersteuning?

Ouderenzorg

Hier kan elke oudere of persoon met een langdurige zorg- en ondersteuningsnood terecht voor wie thuiszorg niet volstaat.

Kinderopvang

Baby’s en peuters kunnen in de kinderopvang terecht wanneer hun ouders opvang nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze werken of een opleiding volgen. Kinderbegeleiders ondersteunen de kinderen om te spelen en te ontdekken samen met andere kinderen.

Zorg en ondersteuning voor personen met een handicap

De sector personen met een handicap biedt de nodige zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking om hun levenskwaliteit te verbeteren en hen te helpen een zelfstandig leven te leiden. Sommige diensten zijn rechtstreeks toegankelijk, voor andere moet er een aanvraag ingediend worden. Bovendien zijn sommige organisaties gericht op minderjarigen en andere op meerderjarigen.

Deel je ervaring. Zo help je anderen om de juiste zorg en ondersteuning op maat te vinden

Schrijf een waardering