Veelgestelde vragen

Je vindt hier de meest voorkomende vragen en antwoorden.

Vind je jouw vraag niet terug? Stel ze dan op de contactpagina.

Beheer van het Waarderingsplatform

De Vlaamse overheid is de initiatiefnemer van het waarderingsplatform en betaalt de ontwikkeling ervan. Een onafhankelijke organisatie beheert het platform.

Lees ook 'Wie beheert het waarderingsplatform?'

Het waarderingsplatform wordt beheerd door een onafhankelijke projecthouder. Dat zijn mensen die werken bij organisaties voor ouderen, kinderen, jongeren of personen met een handicap.

Het waarderingsplatform voor gebruikers (of hun omgeving) van organisaties voor zorg en ondersteuning is nieuw. We willen daarom eerst in een testfase tot begin 2026 uitproberen hoe dit zo goed mogelijk kan werken. We gaan het evalueren en bijsturen waar nodig. We willen het aantal deelnemende organisaties in die periode ook laten groeien. Op basis van ervaringen en evaluatie uit de eerste twee testjaren zal de Vlaamse Regering beslissen hoe het waarderingsplatform verder zal gaan en zal uitgebouwd worden.

Persoonlijke gegevens en privacy

Lees je alleen de waarderingen van andere mensen? Dan moet je geen info over jezelf delen. Wil je een waardering schrijven? Dan moet je je voornaam, naam en e-mailadres doorgeven. Die gegevens verwerken we vertrouwelijk en in overeenstemming met alle geldende nationale, Europese en internationale regelgeving - zoals de GDPR-wetgeving.

Lees ook 'Wie kan mijn persoonlijke gegevens zien?'

Niemand kan op het waarderingsplatform jouw persoonlijke gegevens zien. Je waardering is volledig anoniem. Enkel de redactie van het platform ziet jouw naam, voornaam en e-mailadres. Zo kunnen wij contact met je opnemen als dat nodig is. Staan er namen of adressen van andere personen in jouw waardering? Dan vragen we je om deze te verwijderen door je waardering aan te passen.

Een waardering schrijven

Je mag meerdere waarderingen per organisatie plaatsen. Voor een bepaalde ervaring of gebeurtenis kan je echter maar één waardering schrijven. Krijgen we van jou toch meerdere waarderingen voor een organisatie die erg op elkaar lijken, dan zal de redactie er één behouden.

We verwerken de ingediende waarderingen zo snel mogelijk. Indien je waardering voldoet aan alle richtlijnen, keuren we ze onmiddellijk goed. Je kan ze dan zelf publiceren via een knop in de e-mail die je ontvangt. Een aantal waarderingen vragen soms een aanpassing of bijkomende toelichting voor we de waardering kunnen goedkeuren. In dat geval kan het langer duren voor je jouw waardering kan publiceren.

Een waardering moet voldoen aan de richtlijnen. Als een waardering niet in lijn is met één of meerdere richtlijnen, of er is een bijkomende toelichting nodig, dan vragen we je om je waardering aan te passen voor we ze online kunnen plaatsen. 

Lees hier de richtlijnen.

De redactie van het waarderingsplatform controleert elke waardering op de naleving van de richtlijnen. Ze keurt een waardering goed voor je ze online kan plaatsen.

Lees hier de richtlijnen.

Als je de waardering zelf schreef, kan je vragen om ze aan te passen of te verwijderen. Contacteer daarvoor de redactie via redactie@waarderingsplatform.be. Als je de waardering niet zelf schreef, kan je ze rapporteren.

Lees ook 'Kan ik als vertegenwoordiger van een organisatie reageren op een waardering?' 

De organisatie ontvangt nog geen melding op het moment dat je een waardering indient. Wanneer de redactie je waardering goedkeurt en je ze nadien publiceert, krijgt de organisatie de melding dat er een nieuwe waardering beschikbaar is.

Het kan zijn dat je de organisatie waarover je een waardering wil schrijven niet vindt op het platform. Dat komt omdat het project momenteel in een testfase zit. Aan deze testfase nemen organisaties vrijwillig deel. Enkel deze deelnemers zijn nu opgenomen in het platform. Het aantal deelnemende organisaties wordt stelselmatig uitgebreid. Het kan dus zijn dat jouw organisatie nu niet op de website staat, maar binnenkort wel deelneemt.   Lees ook het antwoord op de vraag “Kan ik een organisatie zelf toevoegen?”.  

Nee, je kan zelf geen organisaties toevoegen waarover je een waardering wil schrijven. Organisaties kiezen zelf of zij deelnemen aan de testfase en op het platform verschijnen. Zou je graag willen dat we een organisatie uitnodigen om deel te nemen? Meld het aan je organisatie zelf of aan ons via contact@waarderingsplatform.be.

We hebben een vragenlijst per sector samengesteld. De vragen zijn tot stand gekomen in overleg met de sectoren, onder meer met behulp van klankbordgroepen.

De vragen van de sector ouderenzorg gaan over de volgende domeinen:

 • Het gebouw, de inrichting en de omgeving: kamers, gemeenschappelijke ruimtes, buitenruimtes, ligging & omgeving, sfeervolle inrichting, bezoekruimtes, interieur & meubilair, netheid, contact met de buurt, rolstoeltoegankelijkheid…
 • Daginvulling – sociale aspect: tijdsbesteding, activiteiten, omgang met andere bewoners, integratie, keuze rond dagindeling…
 • Bereikbaarheid: bereikbaarheid en beschikbaarheid van de medewerkers voor de bewoner en diens omgeving, voldoende tijd, steeds dezelfde zorgverleners…
 • Sfeer: huiselijke sfeer, gezelschap, privacy…
 • Omgang met medewerkers: vriendelijkheid, geduld, persoonsgericht, voldoende aandacht…
 • Voeding: flexibiliteit qua uren, setting om te eten, smaak, kwaliteit & hoeveelheid eten, variatie in de maaltijden, afgestemd op diëten, voedselhygiëne…
 • Inspraak in zorg en ondersteuning: inspraak van gebruiker en/of mantelzorger(s) en familie, impact op beslissingen, vraag-gestuurde zorg, respect voor de autonomie van de patiënt, zorg met aandacht voor cultuur, gewoontes…
 • Zorg en ondersteuning: verzorging, begeleiding, ondersteuning bij de activiteiten van het dagelijks leven (b.v. hygiëne), behandelingen, kennis & kunde & vaardigheden van de zorgverleners…

Per domein geef je een score op 5. Je kan je deze score toelichten, maar dit is niet verplicht. Het geeft de organisatie wel inzichten waar ze mee aan de slag kunnen. Daarom raden we wel aan een beetje toelichting te schrijven. Je moet minstens 5 van de 8 vragen beantwoorden. Op het einde van de vragenlijst krijg je de gemiddelde score van jouw waardering te zien. Daarna kan je een algemene waardering invullen. Enkel deze tekst van de algemene waardering verschijnt op de website. De toelichting bij elk van de 8 vragen wordt doorgestuurd naar de organisatie zelf en niet publiek geplaatst. Wil je nog iets kwijt over andere levensdomeinen? Ook dat kan bij de algemene waardering.

De vragen van de sector kinderopvang gaan over de volgende domeinen:

 • Opvangruimtes en inrichting: hoe de gebruiker de opvangruimtes ervaart. Denk aan: leef/speel/slaapruimtes, buitenruimtes, inrichting & meubilair, kindvriendelijk, veiligheid, toegankelijk voor personen met een beperking…
 • Contact en samenwerking met de organisatie: de mogelijkheid om bij de kinderopvang zelf iets in te brengen als ouder, om met hen in gesprek te gaan, om samen te werken met hen, om inspraak te krijgen…
 • Informatie vanuit de organisatie: de manier waarop de opvang de ouders informeert over belangrijke zaken rond hun kind en de werking van de opvang. 
 • Medewerkers van de organisatie: de manier waarop de kinderbegeleiders van de opvang met een kind omgaan, met een kind rekening houden, zorgen dat een kind zich goed voelt en dat het in een vertrouwde en veilige omgeving kan zijn. 
 • Bijdrage aan de ontwikkeling van het kind: wat de kinderopvang doet om de ontwikkeling van een kind te ondersteunen en te stimuleren: op sociaal, emotioneel, motorisch, cognitief, communicatief en moreel vlak.  
 • Huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst: de inhoud van het huishoudelijk reglement van de opvang en het contract van de opvang die de ouder ondertekent. Is de inhoud duidelijk en aannemelijk? Past de opvang de regels en afspraken correct en op een redelijk manier toe (denk ook aan: respijtdagen, ziektebeleid...)?   
 • Binnenkomen in de opvang: dit gaat over de mogelijkheid om als ouder binnen te komen in alle ruimtes waarin het kind wordt opgevangen (speel/leef/slaapruimtes).  
 • Ontvangen zorg: de fysieke zorg die het kind ontvangt in de kinderopvang: eten, drinken, slapen, hygiënische verzorging, veiligheid…

Per domein geef je een score op 5. Je kan je deze score toelichten, maar dit is niet verplicht. Het geeft de organisatie wel inzichten waar ze mee aan de slag kunnen. Daarom raden we wel aan een beetje toelichting te schrijven. Je moet minstens 5 van de 8 vragen beantwoorden. Op het einde van de vragenlijst krijg je de gemiddelde score van jouw waardering te zien. Daarna kan je een algemene waardering invullen. Enkel deze tekst van de algemene waardering verschijnt op de website. De toelichting bij elk van de 8 vragen wordt doorgestuurd naar de organisatie zelf en niet publiek geplaatst. Wil je nog iets kwijt over andere levensdomeinen? Ook dat kan bij de algemene waardering.

De vragen van de sector personen met een handicap gaan over de volgende domeinen:

 • Faciliteiten en accommodatie: kamers, gemeenschappelijke ruimtes, gebouw op zich, buitenruimtes, ligging & omgeving, bezoekruimtes, inrichting & meubilair, verbinding met de buurt, toegankelijkheid, hygiëne…
 • Beschikbaarheid: beschikbaarheid van de begeleiders en medewerkers t.a.v. de cliënten en diens omgeving, voldoende tijd, stabiliteit van steeds zelfde zorgverleners…
 • Welbevinden – cultuur: eenzaamheid, thuisgevoel, huiselijkheid, sfeer, privacy gevoel…
 • Medezeggenschap: inspraak, participatie, impact op beslissingen, vraag-gestuurd, cultuursensitiviteit…
 • Prijs / kwaliteitsverhouding: mate waarin de kostprijs de verkregen zorg, ondersteuning en welzijnsactiviteiten rechtvaardigt.
 • Omgang begeleiders en medewerkers: Vriendelijkheid, geduld, persoonsgericht, voldoende aandacht…
 • Zorg en ondersteuning: behandelingen, wassen, expertise begeleiders…

Per domein geef je een score op 5. Je kan je deze score toelichten, maar dit is niet verplicht. Het geeft de organisatie wel inzichten waar ze mee aan de slag kunnen. Daarom raden we wel aan een beetje toelichting te schrijven. Je moet minstens 4 van de 7 vragen beantwoorden. Op het einde van de vragenlijst krijg je de gemiddelde score van jouw waardering te zien. Daarna kan je een algemene waardering invullen. Enkel deze tekst van de algemene waardering verschijnt op de website. De toelichting bij elk van de 8 vragen wordt doorgestuurd naar de organisatie zelf en niet publiek geplaatst. Wil je nog iets kwijt over andere levensdomeinen? Ook dat kan bij de algemene waardering.

De vragen van de sector jeugdhulp gaan over de volgende domeinen:

 • Geboden informatie rond het hulpverleningstraject: toegankelijkheid, volledigheid en begrijpbaarheid van de informatie…
 • Hulp geboden door de organisatie: expertise van medewerkers, geboden hulp en begeleiding, gevoel dat men geholpen wordt, gevoel dat er vooruitgang geboekt wordt in de werkpunten gekoppeld aan de doelstellingen…
 • Omgang van medewerkers: voldoende aanspreekbaar, vriendelijk, geduldig…
 • Beschikbaarheid van medewerkers: snelheid waarmee er gereageerd wordt op vragen, voldoende tijd…
 • Betrokkenheid: inspraak op de vormgeving van het hulpverleningstraject in de voorziening…
 • Sfeer en huiselijkheid: thuisgevoel, comfortabel, veiligheid, inrichting, algemene sfeer, privacy gevoel…
 • Contact met familie en vrienden: mogelijkheid tot contact tussen jongeren en hun ouders/vrienden/familie, weekend- en vakantieregeling, dagelijkse betrokkenheid van familie/ouders/vrienden, bezoek…
 • Het gebouw, de inrichting en de omgeving: kamers, gemeenschappelijke ruimtes, gebouw op zich, buitenruimtes, ligging & omgeving, bezoekruimtes, verbinding met de buurt, netheid, toegankelijkheid, bereikbaarheid…

Per domein geef je een score op 5. Je kan je deze score toelichten, maar dit is niet verplicht. Het geeft de organisatie wel inzichten waar ze mee aan de slag kunnen. Daarom raden we wel aan een beetje toelichting te schrijven. Je moet minstens 5 van de 8 vragen beantwoorden. Op het einde van de vragenlijst krijg je de gemiddelde score van jouw waardering te zien. Daarna kan je een algemene waardering invullen. Enkel deze tekst van de algemene waardering verschijnt op de website. De toelichting bij elk van de 8 vragen wordt doorgestuurd naar de organisatie zelf en niet publiek geplaatst. Wil je nog iets kwijt over andere levensdomeinen? Ook dat kan bij de algemene waardering.

Deelnemen als organisatie

Nee, je kan het e-mailadres van jouw organisatie niet zelf aanpassen binnen het Waarderingsplatform. Ook wij, als beheerder van het platform, kunnen dat niet. De gegevens zijn namelijk afkomstig uit een databank van de Vlaamse overheid (het Gemeenschappelijk Klantenbestand en Zorgwijs) en worden automatisch toegevoegd aan het Waarderingsplatform. Per sector zijn er verschillende manieren om je contactgegevens zelf te wijzigen:

Zodra je je contactgegevens aangepast hebt, duurt het maximaal 24 uur vooraleer de juiste gegevens op het Waarderingsplatform staan.

Heb je een foutje zien staan? Geef dit dan door aan het redactieteam via contact@waarderingsplatform.be. Zo kunnen wij je gericht doorverwijzen.

Je kan op twee manieren reageren.
1. Als organisatie kan je één keer reageren op een waardering. Klik op 'Reageer op waardering' in de e-mail die je krijgt wanneer er een nieuwe waardering voor je organisatie werd geplaatst. De redactie gaat vervolgens na of je reactie aan de richtlijnen voldoet. Na goedkeuring wordt je reactie bij de waardering gepubliceerd.

2. Elke bezoeker van het waarderingsplatform kan een waardering of reactie rapporteren als die vindt dat die in strijd is met de richtlijnen. De redactie zal de rapportering bekijken en beoordelen of de waardering online kan blijven staan of moet verwijderd worden.
-> Als de waardering behouden wordt, wordt de rapporteur op de hoogte gebracht.
-> Als de waardering verwijderd wordt, worden de rapporteur, de organisatie en de indiener van de waardering op de hoogte gebracht.

Vergelijking Waarderingsplatform met andere initiatieven

Het waarderingsplatform zit in een pilootfase. Momenteel is enkel de hoogstnoodzakelijke informatie van organisaties (naam, contactgegevens ...) opgenomen. Bij een eventuele definitieve uitrol van het platform kan dat uitgebreid worden (bv. extra kwalitatieve informatie over organisaties, openbare inspectieverslagen ...).

Waardering of klacht

Bij een klacht verwacht een melder dat er een gepaste actie wordt ondernomen op basis van de klacht. Dat is anders op het waarderingsplatform. Een waardering is een spontane, subjectieve appreciatie van de gebruiker of de omgeving waarop enkel de betrokken organisatie kan reageren.

Vind hier de verschillende klachtenlijnen per sector terug.

Contact

Je vindt de contactgegevens van de beheerder die instaat voor de redactie van de waarderingen op deze contactpagina.

Peep 4

Deel je ervaring. Zo help je anderen om de juiste zorg en ondersteuning op maat te vinden

Schrijf een waardering